Мэдээлэл шинэчлэхээ зогсоох тухайМонгод улс дах Ковид-19 өвчний халдварын тархалтын байдлыг нэгдсэн байдлаар хүргэе хэмээн анхлан энэхүү вэб хуудсаа өнгөрсөн оны 11 сард нээсэн билээ.
Эдүгээ ийм мэдээллийг олон сувгаар авах боломжтой болсон тул бидний вэб хуудас маань үүргээ гүйцэтгэсэн гэж үзээд цаашид мэдээллээ шинэчлэхээ зогсоохоор шийдлээ